Informacja

Informujemy, że odbiór odpadów na terenie gminy Rachanie z dnia 15 czerwca 2022 r. odbędzie się dnia 17 czerwca 2022 r. (piątek).